NAF Reiseplanlegger

Spjelkavik

Sted

Ved Spjelkavik ligger et av landets største handels- og servicesentre, Moa.

Tettstedet og industristedet Spjelkavik er nærmest for en bydel i Ålesund å regne, der det ligger ca. 10 km øst for sentrum. Første ledd i navnet er trolig elvenavn, til spjalk, «spjelke», trestykke til å spile noe ut med, etter formen på Gamleelva som renner gjennom området. Spjelkavik/Moa er et viktig trafikknutepunkt. Her tar E136 av til Ålesund by, mens E39 går nordover via Skodje og Ørskog, sørover via Sula og Ørsta.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 62.4630547, 6.36312050000004