NAF Reiseplanlegger

Sparbu

Sted

Sparbu fikk navnet da jernbanen ble bygd, og stasjonen måtte ha et navn.

Navnet er etter Sparbyggja-fylket som var et av de historiske innherredsfylkene.
Sparbu var opprinnelig en samling av hus og husmannsplasser som ble kalt Leira. Det fikk navnet Sparbu da jernbanen ble bygd først på 1900-tallet og stasjonen måtte ha et navn. Fram til andre verdenskrig var det stor aktivitet med meieri, bakeri, fryseri, torvstrøfabrikk, snekkerier osv. Etter hvert er disse virksomhetene lagt ned og Sparbu tettsted er i dag primært et boligfelt.

Sparbu stasjon er eneste gjenværende stasjonsbygning i tre i Steinkjer kommune. Den er tegnet av Paul Armin Due. Rundt århundreskiftet var dragestilmoten på hell, og Jugendstilen gjorde sitt inntog. Stilskiftene skjedde fort, og dette er Dues bakgrunn for at han tegnet sine særegne stasjoner for Inntrøndelag. Disse er preget av overgang fra sveitser- og dragestil til jugendstil. Due brukte loft- og stabburspreget. Dragen byttet han ut med motiver fra planteverdenen. Slik ble Dues dragestil en dragestil uten drager. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7710 Sparbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.9193038, 11.4328389