NAF Reiseplanlegger

Spangereid

Sted
Per Roger Lauritzen

Der kanalen ved Spangereid i dag går, var det båttrekk i gamle dager.

Målet ved både båttrekket og kanalen har vært å unngå å seile rundt det værharde Lindesnes, som var svært farlig i dårlig vær, og heller benytte det bare 600 meter brede eidet. Spangereidkanalen ble gjenåpnet i 2007. Planer for gjenåpning av den gamle kanalen fra ca. år 700, til bruk for militære båter og senere dampbåter, var jevnlig oppe i Stortinget gjennom hele 1800-tallet og tidlig på 1900-tallet. Dagens kanal er for andre typer fartøy og gjør det tryggere for småbåter å komme seg forbi neset. Spangereid kirke er en steinkirke fra middelalderen med tømmer fra 1840, der den gamle kirken danner koret i den nåværende. Kirken er åpen sommerstid. Kappskytingssteinene vest for strandstedet Spangereid markerte ifølge tradisjonen nedslaget for pilene da Olav Tryggvason og Einar Tambarskjelve kappskjøt fra Klovnehaugen. Skal man tro sagnet, må Olav Tryggvason ha skutt 928 m og Einar Tambarskjelve 1172 m. Området er et av landsdelens rikeste på fornminner fra folkevandrings- og vikingtiden, blant annet med mange store gravhauger. Her finnes også et naturreservat og flere turstier.

Kontaktinformasjon

Adresse 4521 Spangereid
Geokoordinat (WGS 84) 58.045788, 7.1451151