NAF Reiseplanlegger

Sørum

Sted

Fram til 1926 gikk dampskipene på Sperillen opp Begna til Sørum.

Dampskipet på Sperillen var en viktig del av forbindelsen øst-vest i perioden 1868–1926. Ved Sørum overtok hestene. Den gamle hovedveien (Kongeveien), som gikk fra Drammen til Lærdal, går gjennom hele Sør-Aurdal kommune fra Vidalen i sør til Kvitingen i nord. Traseen på 50 km er gjenfunnet og ryddet, og det er satt opp infotavler og skilt.

Gården Sørum ved E16 har navnet sitt fra middelalderordet «Sudreim», sørgården. På den andre siden av elva ligger Begna Bruk med sagbruk, høvleri og barkanlegg – en av de største industribedriftene i Valdres.

Kontaktinformasjon

Adresse 2937 Begna
Geokoordinat (WGS 84) 60.6406828, 9.87422620000007