NAF Reiseplanlegger

Sorma Bru

Sted

Sprengningen av Sorma bru var med på å forsinke tyskernes framrykning.

Brua ligger på grensen mellom Solør og Østerdalen. Det er oppført en minnestein over kampene i 1940. Den svenske fenrik Jan Gytler med sine 28 mann overfalt 18.4.1940 en tysk kolonne på ca. 300 mann.  Det er nå oppført en vakker jernbanebru i stein over Sorma.

Kontaktinformasjon

Adresse 2435 Braskereidfoss
Geokoordinat (WGS 84) 60.7526775, 11.7621127