NAF Reiseplanlegger

Sørbø kyrkje

Sted

Sørbø kyrkje er et av bare tre kongelige kapell som fortsatt står.

Den fredete kirken fra 1130 er en steinkirke i romansk stil, regnet blant de best bevarte middelalderkirke i landet. I 1308 ble kirken det femte av Håkon Magnussons 14 kongelige kapell. Det opprinnelige vesttårnet er redusert til våpenhus, men vinduer og portaler ble tilbakeført til sitt opprinnelige romanske uttrykk på 1960-tallet etter å ha vært endret på 1800-tallet. Samtidig ble korets slanke gotiske vinduer gjenskapt, mens vinduet i skipets sørvegg fikk firkantet 1600-tals form. Den sparsomt innredete middelalderkirken har 150 sitteplasser. Kirken er åpen i sommersesongen.

Kontaktinformasjon

Adresse Sørbøveien 480, 4150 Rennesøy
Geokoordinat (WGS 84) 59.1278714, 5.64362410000001