NAF Reiseplanlegger

Sootkanalen

Sted
Per Roger Lauritzen

Sootkanalen er Norges første sluseanlegg for tømmerdrift.

Engebret Soots anlegg ble bygget I 1847-48. Det var et gigantanlegg basert på å skaffe tømmer til industrien i Halden og å skaffe en vannvei langs Tistavassdraget. Sluseanlegget mellom Stenstjern og Mortsjølungen er det øvre sluseanlegget i kanalen, ble brukt til tømmerfløting fra Skjervangen opp til Mortsjølungen for å få tømmeret over i Haldenvassdraget. Herfra ble tømmeret dels kjørt på hestebane og dels fløtet ned til Setten ca. 11 km. K. Skjervangen–Mortsjølungen nedlagt 1932. Sluseanlegget er restaurert av Sauenger brugsforeningen og Eidskog kommune. Parkering og info ved Tangen. Det er en merket sti langs kanalen.

I tillegg til slusene og jernbanen inkluderte anlegget kontroll og oppdemming av rundt 20 små innsjøer og bekker. Dette ga en mulighet til å transportere tømmer fra Skjervangen i Eidskog til Halden og Sarpsborg.

Kontaktinformasjon

Adresse 2230 Skotterud
Geokoordinat (WGS 84) 59.8908499, 11.8585132000001