NAF Reiseplanlegger

Søndre Selvik

Sted
Per Roger Lauritzen

Gården Søndre Selvik er fra 1300-tallet

FV3 , langs Drammensfjorden, passerer Selvig gårdene. Søndre Selvik ble fredet av Riksantikvaren i 1923.  Den har en tømret, todelt hovedbygning, med  enkeltdeler fra middelalderen. Gården Selvig er nevnt allerede 1379 og har sammen med Tronstad gård, lenger sør, tilhørt slekten Bolt fra Tomb i Østfold. Hovedgården ble delt i 1822, og Nordre Selvig etablert. Hovedbygningen her er en stor rød- og hvitmalt empirebygning i et helhetlig tun. Gården er i privat eie.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.6708959, 10.4358069