NAF Reiseplanlegger

Søndre Jeløy landskapsvernområde

Sted
Per Roger Lauritzen

Søndre Jeløy landskapsvernområde ligger på Jeløya og er et herregårdslandskap med store hovedhus, alléer og steingjerder.

På Søndre Jeløy ligger Alby gård med Galleri F15, og Jeløy Naturhus med en fast utstilling om området i tillegg til diverse varierende utstillinger. Innenfor området ligger Grønliparken naturreservat med en velutviklet edelløvskog i en tidligere parkskog, og Reieråsen naturreservat med urørt skog. Ytterst mot fjorden i sørvest ligger også  Rødåsen naturreservat.

Området har en lang og tilnærmet ubebygd strandlinje med klipper, rullestein og sandstrender

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.424456, 10.6098747999999