NAF Reiseplanlegger

Son

Sted
Per Roger Lauritzen

Det idylliske strandstedet Son er blant Norges best bevarte tettsteder.

Son var tømmerhavn under hollendertiden på 1500- og 1600-tallet, da Oslofjorden ble kalt Zoon Water. I 1604 fikk stedet status som tollsted med ladestedsrettigheter. Son har flere fredete bygninger, blant dem handelshuset Thornegården fra 1641, tobakksspinneriet Spinderigården fra 1700-tallet, gjenreist etter brann i 1976, handels- og rederhusene Woldegården og Stoltenberggården fra 1700-tallet og Huitfeldtgården fra 1800-tallet. I sistnevnte skal Chr. M. Falsen ha skrevet utkastet til Norges Grunnlov (ifølge Sigrid Undset og Nils Kjær). I perioden 1900–1920 var Son en betydelig kunstnerby, med blant andre Nils Kjær, Ludvig Karsten, Bernhard Folkestad, Henrik Lund, Rudolph Thygesen, Henrik Sørensen, Pola Gauguin, Oluf Wold-Thorne, Herman Wildenvey og Ronald Fangen. Den sentrale skikkelsen var den eksentriske maleren Karl Dørnberger. Også i dag har Son et aktivt kunstnermiljø, med flere gallerier. Strandstedet har også båtbyggeri, båtforretning, båthavn og båtservicesenter. Glenneparken, som har et kystkultursenter, brukes til utendørs konserter.

Kontaktinformasjon

Adresse 1555 Son
Geokoordinat (WGS 84) 59.5249368, 10.6891026000001