NAF Reiseplanlegger

Sommerset

Sted
Per Roger Lauritzen

Fra Sommerset gikk det tidligere ferge over Leirfjorden til Bonnåsjøen.

Fergen ble avviklet da ny E6 Sommerset–Sildhopen ble åpnet i 1986. I strandkanten ved Sommerset kan følgende inskripsjon leses på en av fjæresteinene: ”Hit ble 11 menn som hadde gjort mytteri under en fangetransport, ført ned og skutt den 12. juni 1944.” De russiske tegnene ble hogd inn av medfanger sommeren 1945. I alt 21 000 krigsfanger var satt inn i tyskernes arbeid med riksvei og jernbane mellom Rana og Tysfjorden. Et stort antall døde av sult og utmattelse, mange ble skutt som represalier for rømninger. Flere av de uferdige tunnelene og fyllingene til den arktiske jernbanen er fortsatt synlige, andre har inngått i dagens veianlegg.

Kontaktinformasjon

Adresse Sommerset, 8226 Straumen
Geokoordinat (WGS 84) 67.5477746, 15.6658580000001