NAF Reiseplanlegger

Solnør

Sted

Hovedbygningen på Solnør gård er fra 1820–1850 og fredet.

Solnør er en gammel embetsmanns- og lensmannsgård, som tilhører slekten Daae-Qvale. Biblioteket i hovedbygningen er på 10 000 bind. Ivar Aasen var huslærer på Solnør i sju år, og skrev sin lærebok i nynorsk grammatikk her. Henrik Ibsen samlet stoff her til «Brand» og «Rosmersholm» i 1862, og forfatteren Dikken Zwilgmeyer hentet stoffet til sine skildringer av livet på landet på Solnør, fra besteforeldrenes gård. På 1980-tallet ble gårdsdriften erstattet av golfbane.

Kontaktinformasjon

Adresse 6260 Skojde
Geokoordinat (WGS 84) 62.4897171, 6.72733590000007