NAF Reiseplanlegger

Solli kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Ved Solli kirke ligger en dronninglund med en spesiell historie.

Solli kirke er en liten trekirke fra 1904. Like ved ligger Desiderias lund, oppkalt etter den svenske dronningen Desideria – som også har gitt navn til veien kirken ligger ved. Svenskekongen Karl Johan reiste ofte her sammen med sin dronning, og de overnattet gjerne på Sanne herregård. Inntil denne – der Solli kirke ligger i dag – lå et populært sted for ungdommen å samles på lørdagskveldene. Stedet, som også finnes i dag, behaget dronningen som fikk det oppkalt etter seg: Desiderias lund. Ved kirken ligger også svenskegraver fra 1814, da svenskene hadde sine stillinger her og nordmennene lå på Finstad gård vest for elven. Én kilometer oppover elva lå Sanne-Solli bruk. Alt på 1500-tallet var det sagbruksdrift her, og på 1800-tallet var bruket Nordens største vanndrevne sagbruk. To av husene er nå kunstsenteret Solli Brug.

Kontaktinformasjon

Adresse Desiderias vei 200, 1719 Greåker
Geokoordinat (WGS 84) 59.3253674, 10.9643023