NAF Reiseplanlegger

Solesnes

Sted

Solesnes har lange tradisjoner med å ta ut steinheller til tak og vegger.

Det er lange tradisjoner knyttet til uttak av stein ved Sollesnes. Det er store forekomster av glimmerskifer i området og fra gammelt av er dette brukt både til tak- og veiedekking. I dag er det tre firmaer som driver her, men nå er det helst stein til vegger som blir tatt ut siden det er vanskelig å finne god nok kvalitet til annen bruk. Fra gammelt har det også vært båtbygging i Solesnes og det gamle tunet på er særpreget med hellelagt gang fra den gamle dampskipskaien.

Kontaktinformasjon

Adresse 5627 Jondal
Geokoordinat (WGS 84) 60.3238636, 6.33723229999998