NAF Reiseplanlegger

Soknedal

Sted
Per Roger Lauritzen

I Soknedal finnes både flere gravhauger og en gård med flere bevaringspriser.

Tettstedet Soknedal ligger rett nord for der elvene Sokna og Ila møtes og fortsetter som Sokna nordover mot Støren og Gaula. På gården Hov like nord for sentrum, der E6 krysser elva, ligger flere gravhauger. Her står også Soknedal kirke, en langkirke i tre fra 1933, som ble bygd etter at den forrige kirken brant. Hanshus øst i bygda er en fredet gård med hovedbygning fra 1800 i to etasjer, med steinfjøs, låve, stall og badstue. Gården har fått flere bevaringspriser. Rett bak Hanshus ligger Soknedal Bygdetun. I Soknedal går det veier av mot både Budal og Fagerbekken, begge med bomveier videre innover mot Forollhogna nasjonalpark.

Kontaktinformasjon

Adresse 7288 Soknedal
Geokoordinat (WGS 84) 62.9510411, 10.1894962