NAF Reiseplanlegger

Snåsa kirke

Sted

Snåsa kirke er en korskirke med den eldste delen fra første halvdel av 1200-tallet.

Den eldste delen, som i dag er kor og sakristi, er bygget i første halvdel av 1200-tallet. Den «nye» delen av kirken sto ferdig i 1869 og er bygget sammen med den gamle delen, etter tegninger av arkitekt Bergstrøm i Trondheim. Den nygotiske stilen, som Snåsa kirke er et fint eksempel på, er en kopi av den vanlige byggestilen i middelalderen. Typisk for den gotiske stilen er den spisse buen. Før ombyggingen hadde ikke kirken vesttårn, slik den har i dag, men takrytter over mønet.

Den tredelte barokke altertavlen er fra 1689. Midtmotivene er Nattverden, Korsfestelsen med Maria og Johannes ved korsets fot, Oppstandelsen og Himmelfarten, flankert av Moses og Aron mellom vridde søyler, og Peter og evangelisten Johannes som frittstående figurer. En ørn kroner altertavlen, og det er engler på midtpartiets fløyer.
Muus-kapellet er et tilbygg til sakristiet (kirkens østvegg.) Det ble tidligere brukt som gravkapell for Muus-ætten, og fremdeles er det 14 kister i kapellet. Det er ikke tilgjengelig for omvisning. På utsiden av kapellet er det en liten marmorplate med inskripsjon både på gresk og latin: «Til den som ser: Det gravsted som du her ser oppført av sten gjemmer Muusernes ben. De er innviet til Gud. Du må ikke med krenkende hånd røre de ben som er innviet til Gud. Jeg vil at graven skal hvile i ro. Gå bort og husk at du også skal dø.» Magister Niels Muus var en stor personlighet. Han var sokneprest i Snåsa fra 1695 til 1733.

Kontaktinformasjon

Adresse 7760 Snåsa
Geokoordinat (WGS 84) 64.2435033, 12.3725406