NAF Reiseplanlegger

Snåsa

Sted

Snåsa ligger i nordenden av Snåsavatnet og er administrasjonssenteret i kommunen.

Snåsa kommer av gammelnorsk «snòs» som betyr fjellknatt som stikker ut. Viosen er «gamlebyen» i Snåsa og var tidligere sentrum, men er nå stort sett preget av bolighus, mange i gammel stil. Litt lenger opp ligger dagens administrasjonssentrum. Det ble flyttet dit da jernbanen kom i 1926. Snåsa er også et samisk sentrum med egen barneskole og internat for sørsamiske barn, det sørsamiske museum og kultursenter Saemien Sijte med flere samiske institusjoner. Snåsa er som den eneste kommunen i sørsamisk område med i forvaltningsområde for samisk språk. Joralf Gjerstad også kalt «Snåsamannen» er kanskje den mest kjente nålevende snåsningen. Hans gjerning som healer og klarsynt er kjent over hele landet, og tusenvis av mennesker har kommet til Snåsa for å få hjelp av Joralf.  Barndomshuset hans, Gjerstadhuset, er restaurert og åpent for besøk.

Kontaktinformasjon

Adresse 7760 Snåsa
Geokoordinat (WGS 84) 64.2469887, 12.3824965