NAF Reiseplanlegger

Slipsteinsberget

Sted

Slipsteinsberget er et klebersteinsbrudd fra vikingtid, som drives som serpentinbrudd i dag.

Navnet Slipsteinsberget er underlig da det ikke er indikasjoner på at det har vært brutt slipesteiner her. Til det er steinen for myk. Heller ikke er det noe med formen på fjellet som indikerer slipestein. En navnehypotese er at berget har blitt kalt «sleipstein»-berget på trøndersk - fuktig kleberstein er glatt (sleip) – og at dette har blitt mistolket til Slipsteinberget.

Geologisk er Slipsteinberget et skiferfelt med talk- og kleberstein rundt en serpentinkuppel tilhørende den kambrisk gulaskifergruppen.

Slipsteinsberget har gitt grunnlag for bergverksdrift i minst 1.500 år. I dag utvinner Solberg steinindustri serpentinitt fra det indre av berget. I perioden 1930 til 1960 ble berget brukt til produksjon av talkum.

Slipsteinsberget er et unikt kulturminne og et av Norges største og eldste bergkultiveringer. I vikingtiden ble det brutt kleberstein her. Hele bergveggen på vestsida er dekket av halvkuleformede gryteemner som står som vorter ut fra fjellsiden. I tillegg finnes det små kratre som er spor etter gryter som er brutt fra berget. Klebersteinsbruddet er datert til ca 600 e.Kr. Kleberstein fra Slipsteinsberget er brukt i både Mære kirke og Stiklestad kirke som dekorasjonselementer, og døpefontene i Stiklestad kirke og Henning kirke kommer fra Sparbu.

Kontaktinformasjon

Adresse 7710 Sparbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.8986181, 11.4550886