NAF Reiseplanlegger

Slidredomen

Sted
Per Roger Lauritzen

Slidredomen (Slidre kirke) er en høy middelalderkirke med litt usikker datering.

Steinkirken på en høyde ved kommunesenteret Slidre har sannsynligvis vært hovedkirken i Valdres, men aldri domkirke – slik det mest brukte navnet på kirken skulle antyde. 1174 er et årstall som brukes for når kirken ble bygd, men 800-åsjubileet ble markert i 1187, og takkonstruksjonen er datert til 1260-tallet.

Slidredomens inventar er preget av 1700-tallet, men kirken har også malte dekorasjoner fra middelalderen, alterkalk og skål skjenket av biskop Salomon av Oslo i perioden 1322–51, samt gamle dørbeslag og dørringer. På prestegården står et stort nødsår-stabbur. Ved Tingsteinen nede ved Slidrefjorden skal Olav den hellige ifølge sagnet ha kristnet Slidre i 1023.  

Kontaktinformasjon

Adresse 2966 Slidre
Geokoordinat (WGS 84) 61.0903594, 8.97990149999998