NAF Reiseplanlegger

Slidre

Sted
Per Roger Lauritzen

Slidre er senter i en kommune med 85 % av arealet over 600 moh.

Slidrefjorden går gjennom det meste av Vestre Slidre kommune, med E16 på østsiden og FV261 på vestsiden. Bosettingen er for det meste på østsiden, der også kommunesenteret Slidre ligger. Ny E16 er lagt utenom bygdesenteret.

Kommunens navn er identisk med dalføret den ligger i. I fjellkommunen Vestre Slidre er stølsdriften viktig, og jordbruket er den største næringsveien, med hovedvekt på melkeproduksjon. Fram til det ble nedlagt i mai 2014 etter 120 års drift, var TINES meieri på Fosheim den største industribedriften i Valdres. Også fiskeoppdrett med rakfisk produksjon er en viktig næring. Reiselivet står sterkt, og ikke minst i Vaset-området har det vært satset mye på hyttebygging de siste årene. Vestre Slidre har omlag 2500 hytter.

Kontaktinformasjon

Adresse 2966 Slidre
Geokoordinat (WGS 84) 61.0878454, 8.98106889999997