NAF Reiseplanlegger

Skrukkeli kapell

Sted
Per Rogerr Lauritzen

Skrukkeli kapell er en langkirke fra 1923.

Sogneprest Berggrav løftet fram planene om et kapell i Skrukkelia, og i 1923 sto kapellet ferdig som en gave fra kammerherre Mathiesen. Det ble reist på den fine haugen ved Lundberg, ble bygget i tømmer og dekorert med takmalerier. I 1955 fikk kapellet ny altertavle og prekestol skåret ut av sogneprest Rostad.

Kontaktinformasjon

Adresse Skrukkelivegen 120, 2090 Hurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.4480015, 10.8347312999999