NAF Reiseplanlegger

Skriverholmen

Sted

Skriverholmen huset sorenskriveren på 1600-tallet og ligger i Hurdalssjøen.

28 familier innvandret fra Finland omkring 1630. I Brattli og Skrukkeli bodde finner på hver gård før 1900. Etter sagnet måtte finnene møte opp på Skriverholmen ved rettsoppgjør, for skriveren våget ikke oppsøke finnene inne på skogen. På holmen finnes det gravrøyser, antagelig fra bronsealderen.

Kontaktinformasjon

Adresse 2090 Hurdal
Geokoordinat (WGS 84) 60.3795848, 11.0365406