NAF Reiseplanlegger

Skogvoll naturreservat

Sted

Skogvoll naturreservat dekker et stort myr- og våtmarksområde.

Skogvoll naturreservat er etablert i størsteparten av myr- og våtmarksområdet som strekker seg tvers over øya fra Skogvollvatnet til Dverberg–Saura på østsiden av Andøya. Naturreservatet strekker seg også i og utenfor strandlinjen på strekningen Nordmela–Stave. Til sammen er ca. 70 000 dekar vernet. Fuglelivet omfatter bl.a. islandsspove, horndykker, svømmesnipe og brushane.

Kontaktinformasjon

Adresse 8489 Andøy
Geokoordinat (WGS 84) 69.1572971, 15.8021191