NAF Reiseplanlegger

Skoger gamle middelalderkirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Kjernen i Skoger gamle middelalderkirke er fra tidlig 1200-tall.

Den hvitmalte steinkirken i Skoger ble viet til St. Olav da den ble bygd rundt 1220. Den er Drammen kommunes eldste bygning. Renessansealtertavlen er fra 1631, en apostelrekke malt på galleriet og dekorert i taket fra 1652. Et krusifiks fra slutten av 1200-tallet er godt bevart. Etter et lynnedslag i 1748 ble mye av kirken endret, men blant annet murene ble beholdt.

Kontaktinformasjon

Adresse 3039 Drammen
Geokoordinat (WGS 84) 59.6785906, 10.2090605