NAF Reiseplanlegger

Skjervøy

Sted

Skjervøy kommune er en typisk fiskerikommune hvor sjømatproduksjon og servicenæringen rundt produksjonen er hovedfundamentet for aktiviteten i samfunnet.

I de senere årene har fiskeoppdrett og smoltproduksjon fått stadig større betydning i kommunen. Skjervøy har tilsammen ca. 2900 innbyggere fordelt på flere øyer. Øygruppa omfatter øyene Skjervøya, Kågen, Arnøya, Uløya, Laukøya, Haukøya, Hakkstein, Vorterøya og Follesøyene. Skjervøy har hurtigbåtforbindelse til Tromsø og Hurtigruten har anløp her.

Kontaktinformasjon

Adresse 9180 Skjervøy
Geokoordinat (WGS 84) 70.0288109, 20.9751118