NAF Reiseplanlegger

Skjeltene

Sted
Per Roger Lauritzen

Fergestedet Skjeltene er innfallsporten til de tre sørligste øyene i Haram.

Fra Skjeltene går det ferge til Kjerstad på Lepsøya og Austnes på Haramsøya 12–15 ganger daglig. Haramsøya har bruforbindelse nordover til Flemsøya (Skuløya). Ulla fyr nord på Haramsøya er kommunens viktigste kulturminne. Dagens fyr er fra 1950 og erstattet et fyr fra 1873.

Rundt Skjeltene ligger flere store gravrøyser, både på Hildre ved FV659 og på Bjørnøya vest for fergestedet, med avkjøring fra FV146. Hamsundshelleren på neset ved Grytafjorden, videre langs FV146, er antagelig en røverhule fra folkevandringstiden.

Kontaktinformasjon

Adresse 6272 Hildre
Geokoordinat (WGS 84) 62.591362, 6.28379940000002