NAF Reiseplanlegger

Skjeberg

Sted

Ved Skjeberg er det funnet en unik gudefigur fra ca. 200 e. Kr.

«Skjeberg-gubben» ble funnet på gården Grimstad i 1979, like nord for Skjeberg sentrum, ved graving i 1,80 m dyp blåleire. Den er 111 cm lang, av eik, er primitivt skåret ut og for øvrig helt enestående i sitt slag; en gud i helfigur. Guden må ha vært tilbedt omkring år 200, fastslår arkeologene. På Skjeberg Folkehøyskoles område ligger et helleristningsfelt fra bronsealderen. Skjeberg var åsted for trefninger i 1814 i forbindelse med svenskenes framrykning, i tiden før inngåelsen av Mossekonvensjonen. Navnet Skjeberg kommer av gmln. «skjalf», isolert, flattrykt høyde.

Kontaktinformasjon

Adresse 1746 Skjeberg
Geokoordinat (WGS 84) 59.211562, 11.1900122