NAF Reiseplanlegger

Skjåk kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Skjåk kirke ligger sentralt i Norges største naturparkkommune.

Skjåk – som ligger rett vest for kommunesenteret Bismo på RV15 – var kirkested allerede i middelalderen. Nåværende Skjåk kirke er fra 1752, har et rikt utskåret inventar, bl.a. altertavler, korbue og prekestol etter Jakup Klukstad. Lysekrone, orgelutsmykning og døpefont etter Lars Gjeilo. Skjåk er landets største nasjonalparkkommune, med store deler av Reinheimen og Breheimen innenfor grensene, er 80 % av kommunens areal er vernet.  Skjåk er også Norges tørreste bygd, og kunstig vanning er avgjørende for avkastningen i jordbruket, som er meget høy pr. arealenhet. Bygda leverer som en av de få i Norge godkjent Fjell-Mandelpoteter.


 

Kontaktinformasjon

Adresse 2690 Skjåk
Geokoordinat (WGS 84) 61.8776331, 8.36979199999996