NAF Reiseplanlegger

Skiippagurra

Sted

Skiippagurra er et handelssted i Tana kommune på østsiden av Tanaelva, 4 kilometer sør for Tana bru.

Fram til 1960 gikk en av postrutene med elvebåt fra Skiippagurra til Karasjok, en ferd på 216 km. Opprinnelig staket man seg fram med en lang stake, inntil elvebåtene fikk påhengsmotor.

Skiippagurra er endepunkt for elvetrafikken på Tanaelva til Karasjok og E6 og E75 passerer stedet. Herfra fører RV895 sørvestover til Polmak. Skiippagurra er sjekkpunkt under Finnmarksløpet.

Skiippagurra kommer fra samisk og er dannet av skiipa (skip) og gurra (mindre skar). I eldre tid ble båter trukket over land til og fra Varangerfjorden her.

Kontaktinformasjon

Adresse 9485 Tana
Geokoordinat (WGS 84) 70.1667455, 28.2251388