NAF Reiseplanlegger

Ski

Sted
Per Roger Lauritzen

Siden etableringen i 1879 har Ski gått fra jernbanested til by og regionsenter.

Etableringen av det som i dag er kommunesenteret i Ski, startet da stedet fikk jernbanestasjon ved åpningen av Smålensbanen. Utviklingen har særlig skutt fart de siste 40 årene, med mer enn tredobling av folketallet og bymessig utbygging rundt Ski stasjon. Byen Ski er regionsenteret for Follo, som består av de syv kommunene Ski, Ås, Oppegård, Frogn, Vestby, Enebakk og Nesodden. Ski har administrasjonen og kontorene for Follo politidistrikt, Follo tingrett og Follo ligningskontor og folkeregister. Ski er også et stort kultur- og handelssentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 1400 Ski
Geokoordinat (WGS 84) 59.7198258, 10.8363007