NAF Reiseplanlegger

Skei i Jølster

Sted

Skei i Jølster er kommunesenter i en betydelig reiselivskommune.

Navnet Skei kommer av gmln. «skeið», kappridnings-, kappløpsbane. Tettstedet ligger i østenden av det langstrakte Jølstravatnet, som E39 følger på nordsiden. Jølster er en jordbrukskommune, der ca. en femdel av arealet er innenfor Jostedalsbreen Nasjonalpark. Mye bratte lier og fjell øst i kommunen gjør Jølster til en av fylkets største geitekommuner, mens det i lavere lende drives en del skogbruk ved siden av jordbruket. Jølster vil alltid være forbundet med maleren Nikolai Astrup og er også kjent for åkleveving. Sammen med breene gjør dette Jølster til en betydelig reiselivskommune. I Skei møtes E39 og RV5. Sistnevnte åpner også for alternativ rute på sørsiden av Jølstravatnet.

Kontaktinformasjon

Adresse 6843 Skei i Jølster
Geokoordinat (WGS 84) 61.5721489, 6.47943759999998