NAF Reiseplanlegger

Skedsmo kirke

Sted
Per Roger Lauritzen

Bare døpefonten og litt av murene er igjen fra middelalderkirken Skedsmo kirke.

Skedsmo kirke er fra 1180, men den ser ikke sånn ut. Den ble kraftig ombygd rundt 1860 ved arkitektene Schirmer og von Hanno, og den framstår i dag som en korskirke i stein med 560 sitteplasser. Bare murene i skipets langvegger er bevart i full høyde. Døpefonten i kleberstein og en trefigur av St. Olav er fra ca. 1200, den ombygde prekestolen er fra 1578 og altertavlen fra 1693. Ved kirken står en St. Olavsbauta, som i årene 1934–80 stod på Nitsund ved Hellerudsletta. I 1022 vant Olav den hellige et slag mot romerikingene. Det er mulig at han bygde den første trekirken, som ble avløst av steinkirken i 1180. Prestegården ved kirken er fra 1883.

Kontaktinformasjon

Adresse Gjoleidveien 2, 2019 Skedsmokorset
Geokoordinat (WGS 84) 59.9939758, 11.0462423