NAF Reiseplanlegger

Skarnes

Sted

Skarnes er senter i en kommune med spesielt mye korndyrking.

Ca. 80 % av jordbruksarealet i Sør-Odal brukes til korn, og kornsiloen i Skarnes er et landemerke. Også potetdyrking er viktig, og primærnæringene er grunnlaget for mye av industrien, blant annet Maarud AS på Disenå. Kommunen har også flere sagbruk. Ca. halvparten av kommunens yrkesaktive befolkning pendler ut av kommunen, i hovedsak til Kongsvinger og Oslo.

Navnet Skarnes kommer av «skarv», naken fjellgrunn. Tettstedet ligger der Oppstadåa renner inn i Glomma. Oppstadåa er en av de få elvene i Norge som renner begge veier. Den «går i nord», dvs. renner nordover, når vannstanden i Glomma vokser, mens den «går i sør» når vannstanden minker. Skarnes huser mange kunsthåndverkere, og like ved ligger Solbakken folkehøgskole med revylinje.

Kontaktinformasjon

Adresse 2100 Skarnes
Geokoordinat (WGS 84) 60.2567594, 11.6754406