NAF Reiseplanlegger

Skansen

Sted

Skansenvollen er et festningsanlegg fra middelalderen, trolig anlagt til forsvar mot karelerne.

Vollen omkring ble bygd omkring 1250 i forbindelse med oppføringen av Mariakirka. Skansen anses å være det mest verdifulle kulturhistoriske anlegget i kommunen. Bygningene her er de eldste bygningene i Tromsø, de har vært brukt som tollbod, bolig, skoler, epidemilasarett, aldershjem og bymuseum. Skansen er Tromsø kommunes tusenårssted. Skansen blir i dag brukt som festivalsenter og utleielokaler.

Kontaktinformasjon

Adresse Skansegata, 9008 Tromsø
Geokoordinat (WGS 84) 69.6531967, 18.9652563