NAF Reiseplanlegger

Sjøsamisk tun

Sted

Sjøsamisk tun i Smørfjord viser en sjøsamisk boplass fra tidlig 1900-tall.

Det sommeråpne utendørsmuseet ble startet av lokale krefter i 2004 og det rekonstruerte tunet består av blant annet rundgamme, fellesgamme, høykrakke, fjærasjå med båt og fiskehjell. I tilknytning er det laget en natur- og kultursti gjennom og rundt den lille bygda, der de fleste av de knapt 100 innbyggerne er av sjøsamisk avstamning. Fra gammelt av var det tradisjon for bytting av varer og tjenester mellom de fastboende sjøsamene og reindriftsamene som bodde i sommerhalvåret i bygda, med sine reinflokker som var på sommerbeite ute ved kysten. Smørfjord heter Smiervuotna på nordsamisk, Smervuono på kvensk.

I Smørfjord tar FV889 av mot Havøysund fra E69. Mye av denne veien er Nasjonal turistvei Havøysund.

Kontaktinformasjon

Adresse 9713 Russenes
Geokoordinat (WGS 84) 70.5086238, 25.0615634000001