NAF Reiseplanlegger

Sjøgata

Sted
Per Roger Lauritzen

Sjøgata i Mosjøen har ca. 100 bevarte trehus fra 1700- og 1800-tallet.

Den idylliske gata er Nord-Norges lengste sammenhengende, bevarte trehusbebyggelse fra 1700–1800-tallet – med både brygger, naust og boliger som alle er tatt vare på og i aktiv bruk. Her finnes mange små butikker, serveringssteder og gallerier. Blant stedene som ofte er besøkt, er Kulturverkstedet med galleri og kafé og Vikgården landhandel og kaffebu. Sistnevnte er tildelt Olavsrosa.

Kontaktinformasjon

Adresse 8656 Mosjøen
Geokoordinat (WGS 84) 65.8370803, 13.1886263