NAF Reiseplanlegger

Simadalen med Kjeåsen

Sted
Per Roger Lauritzen

I Simadalen kan du besøke både en av landets største kraftstasjoner og den ensomme fjellgården Kjeåsen.

Simadalen og Kjeåsen når du ved avkjøring fra Eidfjord. I den spektakulære dalen kan du blant annet besøke Sima kraftstasjon. Den er sentral i Eidfjord-utbyggingen, dekker kraftbehovet til 270 000 mennesker, og kostet 2,7 mrd å bygge. Kraftstasjonshallen i Sima er 200 m lang, 20 m bred og 40 m høy, og det er omvisning her daglig om sommeren. I tilknytning til kraftstasjonen er det anlagt settefiskanlegg og genbank for truede laksestammer. Videre til den kjente fjellgården Kjeåsen er det regulert timeskjøring. Før var det kun den bratte stien opp fjellsiden som førte opp til gården 600 m over Simadalsfjorden. I dag går det lett med bilvei, med to km lang S-tunnel, anlagt i 1974 i forbindelse med kraftutbyggingen. Dette er trolig verdens dyreste gårdsvei, men utsikten er flott. Fra 1960 til i dag er det utgitt tre bøker om folket på Kjeåsen. Fra gården Tveit og opp den stupbratte lia går «Bispevegen» eller Nordre Nordmannsslepa, en av de eldste kjente fjellveiene i Norge, og den eldste allfarvei fra Eidfjord over Hardangervidda. Stattholder Ulrik Frederik Gyldenløve dro sammen med et stort reisefølge her i 1667. På toppen av lia bygde han en varde, i dag kalt «Gyldenløva». Det går også DNT-tursti til selvbetjente Rembessdalseter nær Hardangerjøkulen. I Simadalen ligger Rembesdalsfossen, med total fallhøyde på 300 m, og Skykkjedalsfossen, en av landets tre høyeste fosser med total fallhøyde 605 m, og tilnærmet loddrett fall 300 m. Begge er dessverre regulert, men av og til slippes vannet.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 60.4748505, 7.07853879999993