NAF Reiseplanlegger

Sevletunet

Sted
Per Roger Lauritzen

Tradisjoner og forandringer går hånd i hånd på den vakre middelaldergården Sevletunet.

Nedre Sevlet er en av de eldste gårdene i Numedal. Gården er først nevnt i skriftlige
kilder på 1500-tallet, men det er gjort funn fra yngre jernalder på gården som
tyder på en enda eldre historie.  På gården står to av dalens eldst bygninger. Det ene er en stor låve fra 1632. Den er størst og eldst i dalen og blant de eldste i landet. Det andre er et karakteristisk langloft som kan være ennå eldre. I 1997 skiftet nedre Sevle navn og fra da av har hovedbeskjeftigelsen på Sevletunet vært å drive gjestegård. Sevletunet er kjent som et sted gjestene kommer tilbake til, og det helhetlige anlegget har i mange
år båret kvalitetsmerket Olavsrosa.

Kontaktinformasjon

Adresse 3630 Rødberg
Geokoordinat (WGS 84) 60.2496115, 9.00987520000001