NAF Reiseplanlegger

Setesdalsmuseet

Sted
Per Roger Lauritzen

Setesdalsmuseet ble etablert for å ta vare på kulturgjenstander i Setesdal etter at mye var solgt ut av dalen.

Setesdalsmuseet er organisert som et interkommunalt selskap (IKS), som eies av kommunene Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes og Iveland samt Aust-Agder fylkeskommune. Rygnestadtunet er det mest kjente visningsstedet for Setesdalsmuseet. Museet har ansvar for ca. 70 bygninger, nesten 30 000 gjenstander og 50 000 fotografier. Hovedkontor og administrasjon ligger på Rysstad i Valle kommune, her finnes det også faste og skiftende utstillinger.

Kontaktinformasjon

Adresse 4748 Rysstad
Geokoordinat (WGS 84) 59.0972401, 7.45174599999996