NAF Reiseplanlegger

Selbu Bygdemuseum

Sted
Per Roger Lauritzen

Selbu Bygdemuseum har en stor gjenstandssamling av bygdas mangfoldige kulturhistorie innen håndverk, som for eksempel Selbuvotten.

Selbustrikkinga er en viktig del av Selbus kulturhistorie. Selbuvotten og Selburosa er kjent både nasjonalt og internasjonalt. I dag er Selbuvotten Selbus viktigste varemerke. Selbustrikkingens historie går tilbake til rundt 1850, og strikkeutstillingen finner du i Selbu Bygdemuseum. I museet finnes også en utstilling om den omfattende kvernsteinsindustrien i Selbufjellene fra 1500-tallet og fram til ca. 1914. Selbu Bygdemuseum ligger i gamle Selbu Prestegård ved Selbu kirke. 

Kontaktinformasjon

Adresse 7580 Selbu
Geokoordinat (WGS 84) 63.2172209, 11.0371929