NAF Reiseplanlegger

Sauland

Sted
Per Roger Lauritzen

Sauland er senter i en jordbruks- og skogbrukskommune uten klare tettsteder.

Det meste av bebyggelsen i Hjartdal kommune – Notoddens nabokommune i vest – ligger i den frodige dalen som går gjennom kommunen i sør, der kommunesenteret Sauland ligger og E134 går. Rundt halvparten av de yrkesaktive pendler til nabokommunene Notodden og Seljord. I nordøst ligger Tuddal innunder Gaustamassivet, med mange hytter. Kommunestyresalen i Sauland er dekorert av rosemaleren Olav Mathiesen. På gården Frøland i lia sør for Sauland står et loft fra senmiddelalderen – typisk for hele Hjartdal kommune, hvor det er sjeldent mange bevarte gamle hus på gårdene.

Kontaktinformasjon

Adresse 3692 Sauland
Geokoordinat (WGS 84) 59.6171432, 8.93681170000002