NAF Reiseplanlegger

Sarpsborg

Sted

Den mektige Sarpsfossen er sentral i Sarpsborgs historie – tilbake til 1000-tallet.

Allerede i 1016 anla Olav den hellige sin borg her og grunnla byen ved den store fossen i Glomma. Fortsatt er det en liten rest igjen av Olavsvollen, etter et ødeleggende ras i 1702 som tok med seg gamle Borregaard Hovedgård.

Distriktet har vært befolket i ca. 10 000 år, og lenge før Sarpsborg ble kongeborg, var det etablert bosetting og høvdingsete her. Fra byens tidlige historie er det gjort mange funn som plasserer Sarpsborg svært sentralt i historiebøkene: Tunesteinen med sine berømte runer og som i dag er plassert i Universitetets Oldsaksamling, Tuneskipet som befinner seg i Vikingskipshuset på Bygdøy, Bjørnstadskipet som er en 4,4 meter stor helleristning i Skjeberg, og de mange gravhaugene, bautasteinene, bygdeborgene og gravrøysene. Innenfor kommunegrensen er det registrert rundt 3000 helleristningsfigurer, fordelt på vel 200 felt. Flere av dem er gjort tilgjengelig for publikum, blant dem Hornes, Solberg-, Opstad- og Kalnesfeltet.

Åpningen av brua over Sarpsfossen i 1854 markerte et vendepunkt i Sarpsborgs historie, og fram mot århundreskiftet skjøt industrien fart. I 1890 startet anleggsarbeidet for Borregaards omfattende treforedlingsvirksomhet, og i løpet av 10 år var bedriften landets største. Borregaard kom på norske hender i 1918. Sarpsborg ble kjøpstad i 1839 og sammenslått med kommunene Skjeberg, Tune og Varteig i 1992. I dag er Sarpsborg et levende handels- og administrasjonssenter for kommunen og i sin region. I byen har det foregått en utvikling av en rekke kompetansebedrifter.

Rundt om i byen står flere skulpturer: Arnold Haukelands «Ballspillgruppe» ved Stadion, «Fugleflukt» ved sykehuset, «Ode til lyset» på Storedal kultursenter, Anne Grimdalens «Tømmerfløteren» på torget, Gustav Lærums Olavsstatue på Lilletorget, Per Palle Storms minnesmerke over de falne i kirkeparken, Ørnulf Basts «Borregaardsmonumentet» ved Sarpsfossen og Dora Bendixens fonteneskulptur «Kilden» utenfor Rådhuset. Kulåsparken ved Rådhuset er en grønn lunge med amfiteater, lekeapparater og fontene, samt ca. 40 gravhauger fra ca. 300 e. Kr. Fr et utsiktsplatå ved Hafslund kraftstasjon er det fint utsyn over Sarpsfossen.

Kontaktinformasjon

Adresse 1706 Sarpsborg
Geokoordinat (WGS 84) 59.2853371, 11.1103022