NAF Reiseplanlegger

Sandvikvåg

Sted

Fergeleiet på Sandvikvåg er sentralt på E39 Stavanger–Bergen.

Fergestedet er den sørlige enden av den lengste av de to gjenværende fergestrekningene på E39 mellom Stavanger og Bergen. Ca. 30 ganger daglig går det ferge til Halhjem i Os sør for Bergen, med en overfart på 40 minutter. Fra Sandvikvåg går det i tillegg ferge til Husavik i Austevoll, 10–13 ganger daglig, med 20 minutters overfart. Alternativer for en ny E39 over Tysnes, med bru over Bjørnefjorden, utredes. Realiseres dette, forsvinner fergesambandet Sandvikvåg–Halhjem, som mange oppfatter som en flaskehals.

Kontaktinformasjon

Adresse 5419 Fitjar
Geokoordinat (WGS 84) 59.9225004, 5.32555449999995