NAF Reiseplanlegger

Sandvika

Sted

Sandvika har gått fra strandsittersted til aktivt kommunesenter.

Rike fiskemuligheter i Sandviksbukta var et viktig grunnlag for den første bosettingen i Sandvika. Sandvikselven har også hatt stor næringsmessig betydning for Bærum ved blant annet utskiping av kalk. Sandvigen som tettsted oppsto i knutepunktet mellom hovedveier, sjøtrafikk og slepen over vinterisen. Med kjøreveiene til bergverksindustrien på Kongsberg og Bærums Verk vokste det fram behov for vertshus, skysstasjoner og overnattingssteder. I 1665 da «Den Drammenske Konge- og Postvey» ble åpnet, var Sandvigen et lite strandsittersted. Men stedet utviklet seg raskt med hoteller, poståpneri, lege, handel, håndverkere, dampskipsanløp og jernbane. Med reguleringsplanen fra 1924 oppsto begrepet «den hvite byen ved fjorden». Mellom 1960 og 1970 startet saneringen av det gamle Sandvika for fullt. Mesteparten av det som det hadde tatt 100 år å bygge opp, ble revet i løpet av 10 år, og i 1964 ble Drammensveien lagt til E18 utenom sentrum.

Kontaktinformasjon

Adresse 1337 Sandvika
Geokoordinat (WGS 84) 59.8929904, 10.5278495