NAF Reiseplanlegger

Sandøya

Sted

Et forlis i Nordsjøen i 1431 førte til at Sandøya på Røst fikk uventet besøk fra Italia. 

De overlevende reddet seg i en livbåt og drev inn til den ubebodde Sandøya hvor de oppholdt seg i tre måneder. Skipper var Pietro Querini, en venetiansk adelsmann og skipet hans var på vei fra Kreta til Flandern da forliset skjedde. 47 sjøfolk omkom, men 11 overlevende endte opp på Sandøya. Etter sin hjemkomst skrev Querini en beretning av betydelig kulturhistorisk verdi. I 1932 ble det avduket en minnestøtte over Querini og hans ledsagere på Sandøy. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8064 Røst
Geokoordinat (WGS 84) 67.5290693, 12.15764