NAF Reiseplanlegger

Sandnessjøen

Sted
Per Roger Lauritzen

Byen Sandnessjøen har en rik historie og en lovende fremtid.

Sandessjøen er kommunesenter i Alstadhaug som dermed er både en bykommune  og en betydelig jordbrukskommune, med fylkets største gjennomsnittsareal pr. bruk. Rundt tre firedeler av kommunens innbyggere bor i Sandnessjøen, som gradvis vokser på bekostning av områdene rundt. Tidligere bodde byens befolkning på Sandnes, og båthavnen var ved sjøen. Derav navnet Sandnessjøen. Byen har en rik historie fra vikingtiden. Fra 1669 har Sandnessjøen vært et handelssted, og har fra 1772 drevet privat gjestgiveri. Stedet har hatt et stort oppsving etter anløp av Hurtigruten fra 1891, og etter at Det Helgelandske Dampskipsselskap A/S etablerte seg her i 1899. 13.07.91 fikk byen fastlandsforbindelse via Helgelandsbrua og i 1999 vedtok Alstahaug kommune bystatus. Sandnessjøen er i dag et regionssenter for omliggende kommuner og fungerer som et trafikknutepunkt på Helgeland, med bussforbindelser, livlig hurtigbåt- og fergetrafikk, daglige anløp av Hurtigruten, samt gode flyforbindelser fra Stokka Lufthavn. Kommunen har et variert næringsliv bestående av verkstedindustri, skipsbygging, oljeforsyningsbase, havbruk og handel. På Horvnes og Strendene finnes et stort antall bedrifter som har spesialisert seg på leveranser til produsenter av olje og gass utenfor Helgelandskysten. Sandnessjøen har både fjell og tusenvis av øyer, holmer og skjær i nærheten og er et utmerket utgangspunkt for mange typer friluftsliv året rund. 

Kontaktinformasjon

Adresse 8800 Sandnessjøen
Geokoordinat (WGS 84) 66.0216964, 12.6307998