NAF Reiseplanlegger

Sandnes

Sted

Sandnes henger sammen med Stavanger og er blant landets hurtigst voksende byer.

Sandnes ligger innerst i Gandsfjorden og utviklet seg som strandsted og havn for Jæren, med status som ladested fra1860. Teglverksdriften er eldst, med tradisjoner fra 1784, fulgt av ullvareindustrien og andre bedrifter for foredling av jordbruksvarer. Nåværende Sandnes kommune ble etablert i 1965 ved sammenslåing av Høyland kommune og Sandnes ladested, samt deler av Hetland og det meste av Høle.

Sandnes er i dag handels- og foredlingssentrum for et rikt omland, Rogalands nest største by og en av byene i Norge som vokser raskest (24,8 % fra 2002 til 2012). Sandnes har også utviklet seg til en allsidig industriby. Blant annet gir nærhet til Nordsjøen mye oljerelatert virksomhet. Med Jonas Øglænds lange historie som sykkelprodusent, er det naturlig at Sandnes profilerer seg som Norges sykkelby. Cirka 50 sykler gratis til utlån, fordelt i hele sentrum, og det er merkede sykkelruter både i og utenfor byen.

Kontaktinformasjon

Adresse 4319 Sandnes
Geokoordinat (WGS 84) 58.8532791, 5.73179619999996