NAF Reiseplanlegger

Sandefjord

Sted
Per Roger Lauritzen

Sommerbyen Sandefjord er landets fremste hvalfangstby.

Sandefjord nevnes som havn alt omkring 1200, ble ladested i 1680, først under Tønsberg, senere under Larvik, og ernærte seg av trelasteksport og skipsbygging. Sitt første oppsving opplevde Sandefjord som badeby etter at en kilde med svovelholdig vann og gytje førte til opprettelsen av Sandefjord bad i 1837, i dag kjent som Kurbadet. Stedet fikk status som kjøpstad i1845. Skipsfart, og senere ishavsfangst, skapte virksomhet, men det store eventyret begynte med den pelagiske hvalfangsten i 1905.

Sandefjord ble sammenslått med Sandar kommune i 1968. Byen ved bunnen av den 10 km lange Sandefjordsfjorden er en travel kultur-, administrasjons-, handels- og serviceby for sin region. Skipsfart og industri har overtatt hvalfangstens rolle som byens store næringer, og viktig er også den populære fergeforbindelsen til Strømstad i Sverige. Byen er storleverandør av olje-, fett- og malingsprodukter, med Jotungruppen, Pronova Biocare, Oleon Scandinavia AS (tidligere Jahres Fabrikker) og Vera Miljø AS blant byens største arbeidsplasser. Rundt de to store halvøyene sør for byen, Østerøya og Vesterøya, ligger det mange hytter, camping- og badeplasser. Sandefjord er et populært feriested.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 59.1315267, 10.2164995000001