NAF Reiseplanlegger

Sandane

Sted

Sandane er senter i Sogn og Fjordanes største landbrukskommune.

Sandane ligger innerst i Gloppenfjorden, en sidearm til Nordfjord som det aller meste av Gloppen kommunes innbyggere bor langs – samt innover fra fjordbunnen til Byrkjelo. Den fjellrike kommunen har en flik av Jostedalsbreen Nasjonalpark i øst og litt av Ålfotbreen og Gjegnalundsbreen i vest, mens det frodige lavlandet er utnyttet til jordbruk, mest med husdyrhold, men også en del hagebruk. Tines meieri i Byrkjelo og Brødre Aa i Hyen (båtbygging) er viktige bedrifter. Sandene er administrasjonssted for Sogn og Fjordane Energi og er et viktig skolesentrum i regionen, blant annet med Statsped Vest og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Gloppen Hotell er tildelt Olavsrosa. Hotellet har vært overnattingssted siden 1829, og dagens eldste del fra 1866. Det restaurerte bygget har opprinnelig stil i både materiale, farger og møbler.

Kommunen har mange oldtidsminner. Mellom Sandane og Breim og Utvik er det registrert en oldtidsvei. Den kan påvises i terrenget, og langs den ligger en rekke gravhauger. Ved oldtidsveien ovenfor Sandane er det nå gravd ut flere gårdsanlegg fra 500-tallet. På gården Austrheim står Hellehøgjen, en 4,25 m høy bauta med skipsfigur, og en minnestein for den gamle Austrheimskirken. Gloppen ble kåret til Årets kulturkommune i 2011.

Kontaktinformasjon

Adresse 6823 Sandane
Geokoordinat (WGS 84) 61.7759564, 6.21604309999998