NAF Reiseplanlegger

Samisk kultursenter Sijti Jarnge

Sted

Sijti Jarnge er et samisk kultursenter og et kulturelt samlingssted for den sørsamiske befolkningen. 

Sijti Jarnge har som formal å fremme sørsamisk historie og kultur i Indre Helgeland. Senteret holder kurs og seminarer og utgir bøker.  Ideen til utformingen av senteret er hentet fra den samiske kåta. Kultursenteret har åpent i sommersesongen.

Kontaktinformasjon

Geokoordinat (WGS 84) 65.599402, 13.9929021